Tác phẩm

Tchaikovsky: Giao hưởng số 5

Tác giả: Peter Ilyich Tchaikovsky. Tác phẩm: Bản giao hưởng số 5 giọng Mi thứ, Op. 64 Thời gian sáng tác: Từ tháng 5 đến tháng 8/1888. Công diễn lần đầu: Công diễn lần đầu tại nhà...

Prokofiev: Giao hưởng số 7

Tác giả: Sergei Prokofiev Tác phẩm: Giao hưởng số 7 giọng Đô thăng thứ, Op. 131 Thời gian sáng tác: Trong giai đoạn 1951-1952. Công diễn lần đầu: Ngày 11/10/1952 tại Trade Union Hall of Columns, Moscow...

Mendelssohn: Giao hưởng số 4

Tác giả: Felix Mendelssohn Tác phẩm: Giao hưởng số 4 giọng La trưởng “Italian”, Op. 90 Thời gian sáng tác: Những phác thảo đầu tiên xuất hiện trong khoảng 1830-1831 bắt nguồn từ chuyến du lịch...

Shostakovich: Giao hưởng số 10

Tác giả: Dmitri Shostakovich Tác phẩm: Giao hưởng số 10 giọng Mi thứ, Op. 93 Thời gian sáng tác: Theo những bức thư của nhà soạn nhạc thì tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn...

Dvorak: Giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới”

Tác giả: Antonín Dvořák Tác phẩm: Giao hưởng số 9 giọng Mi thứ “Từ thế giới mới”, Op. 95, B. 178 Thời gian sáng tác: Từ 10/1/1893 đến 24/5/1893. Công diễn lần đầu: Ngày 16/12/1893 tại Carnegie...

Beethoven: Concerto cho ba nhạc cụ

Tác giả: Ludwig van Beethoven Tác phẩm: “Triple” concerto giọng Đô trưởng, Op. 56 Thời gian sáng tác: Năm 1803-1804. Công diễn lần đầu: Một buổi biểu diễn mang tính chất riêng tư diễn ra vào cuối...

Beethoven: Giao hưởng số 5

Tác giả: Ludwig van Beethoven Tác phẩm: Giao hưởng số 5 giọng Đô thứ, Op. 67 Thời gian sáng tác: Được sáng tác trong khoảng thời gian 1804–1808. Công diễn lần đầu: Buổi biểu diễn chính thức...

Mozart: Giao hưởng số 40

Tác giả: Wolfgang Amadeus MozartTác phẩm: Giao hưởng số 40 giọng Son thứ, K.550Thời gian sáng tác: Năm 1788.Công diễn lần đầu: Mozart đánh dấu tác phẩm hoàn thành vào ngày 25/7/1888. Một phiên bản mới...

Beethoven: Giao hưởng số 3 “Eroica”

Tác giả: Ludwig van Beethoven Tác phẩm: Giao hưởng số 3 giọng Mi giáng trưởng “Eroica”, Op. 55 Thời gian sáng tác: Những phác thảo đầu tiên diễn ra vào mùa hè năm 1802 và được...

Shostakovich: Giao hưởng số 12

Tác giả: Dmitri Shostakovich Tác phẩm: Giao hưởng số 12 giọng Rê thứ “Năm 1917”, Op. 112 Thời gian sáng tác: Khoảng năm 1959–1961 Công diễn lần đầu: Ngày 01/10/1961 tại Leningrad dưới sự chỉ huy của...