Tác phẩm

Prokofiev: Concerto violin số 2

Tác giả: Sergei Prokofiev. Tác phẩm: Concerto violin số 2 giọng Son thứ, Op. 63 Thời gian sáng tác: Năm 1935. Công diễn lần đầu: Ngày 1/12/1935 tại Teatro Monumental, Madrid với Robert Soetens chơi violin và...

Beethoven: Concerto piano số 5

Tác giả: Ludwig van Beethoven. Tác phẩm: Concerto piano số 5 giọng Mi giáng trưởng “Hoàng đế”, Op. 73 Thời gian sáng tác: Khoảng năm 1809-1811. Công diễn lần đầu: Ngày 28/11/1811 tại Gewandhaus, Leipzig dưới sự...

Bach: Concerto harpsichord số 4

Tác giả: Johann Sebastian Bach. Tác phẩm: Concerto harpsichord số 4 giọng La trưởng , BWV. 1055 Thời gian sáng tác: Khoảng thời gian 1738–1739. Độ dài: Khoảng 14 phút. Tác phẩm có 3 chương: Chương I – Allegro Chương...

Strauss, Richard: Concerto horn số 1

Tác giả: Richard Strauss. Tác phẩm: Horn concerto số 1 giọng Mi giáng trưởng, Op. 11, TrV. 117 Thời gian sáng tác: 1882-1883. Công diễn lần đầu: Tác phẩm lần được được trình diễn với Bruno Hoyer...

Schubert: Sonata arpeggione

Tác giả: Franz Schubert Tác phẩm: Sonata arpeggione giọng La thứ, D. 821 Thời gian sáng tác: Tháng 11/1824. Độ dài: Khoảng 25-30 phút. Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho nghệ sĩ arpeggione Vincenz Schuster, một...

Mozart: Sonata violin số 21 giọng Mi thứ, K.304

Tác giả: Wolfgang Amadeus Mozart. Tác phẩm: Sonata violin số 21 giọng Mi thứ K.304 Thời gian sáng tác: Năm 1778. Độ dài: Khoảng 14 phút. Tác phẩm có 2 chương: Chương I – Allegro Chương II - Tempo di...

Dvorak: Concerto piano

Tác giả: Antonín Dvořák Tác phẩm: Piano concerto giọng Son thứ, Op. 33 Thời gian sáng tác: Được sáng tác từ tháng 8 đến 14/9/1876. Sau đó tác phẩm đã được sửa chữa nhiều lần. Phiên...

Brahms: Concerto “double”

Tác giả: Johannes Brahms. Tác phẩm: “Double” concerto giọng La thứ, Op. 102 Thời gian sáng tác: Mùa hè năm 1887. Công diễn lần đầu: Ngày 18/10/1887 với Joseph Joachim (violin) và Robert Hausmann (cello) độc tấu...

Chopin: Concerto piano số 2

Tác giả: Frédéric Chopin. Tác phẩm: Concerto piano số 2 giọng Pha thứ, Op. 21 Thời gian sáng tác: Năm 1829. Công diễn lần đầu: Ngày 17/3/1830 tại National Theatre, Warsaw với tác giả đảm nhiệm phần...

Tchaikovsky: Concerto violin

Tác giả: Peter Ilyich Tchaikovsky. Tác phẩm: Concerto violin giọng Rê trưởng, Op. 35 Thời gian sáng tác: Trong khoảng thời gian tháng 3-4/1878. Công diễn lần đầu: Ngày 4/12/1881 tại Vienna với Adolf Brodsky chơi violin...