Nhạc Cụ - Giọng Hát

Bố trí một dàn nhạc

Các bạn đi nghe hoà nhạc đã bao giờ thắc mắc về cách sắp xếp vị trí của các nhạc công hay chưa? Tại...

PIANO

Anh: Piano; Pháp: Piano; Đức: Klavier; Ý: Pianoforte; TBN: Piano; phiên âm tiếng Việt: Pi-a-nô / Dương cầm I. Sơ lược về đàn piano  Piano là tên một nhạc cụ thuộc loại...
contrabass contrebasse

CONTRABASS

Anh: Contrabasse/Double bass; Pháp: Contrebasse; Đức: Kontrabass; Ý: Contrabasso; TBN: Violon; phiên âm tiếng Việt: Công-tra-bát Mặc dù không được công nhận phổ biến, đàn contrabass được xem là phiên bản...

VIOLA

Anh: Viola; Pháp: Alto; Đức: Bratsche / Altgeige; Ý: Viola; TBN: Viola; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-la Viola là một nhạc cụ dây dùng vĩ kéo. Nó đảm nhiệm giọng trung...

VIOLIN

Anh: Violin; Pháp: Violon; Đức: Violine / Geige; Ý: Violino; TBN: Violín; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-lông / Vĩ cầm Cấu tạo  Thân Hộp đàn violin hầu như được làm toàn bộ bằng...
cello

CELLO

Anh: Cello; Pháp: Violoncelle; Đức: Violoncell; Ý: Cello / Violoncello; TBN: Violoncello / Violonchelo; phiên âm tiếng Việt: Xen-lô / Vi-ô-lông-xen Violoncello (cũng gọi là Cello) là một nhạc cụ thuộc...
các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

CÁC LOẠI NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng được chia thành các bộ khác nhau: I. Conductor (nhạc trưởng) Nhạc trưởng trong dàn nhạc có...

CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TRONG THANH NHẠC CỔ ĐIỂN

Về cơ bản giọng hát trong thanh nhạc cổ điển chia làm 4 giọng chính: Bass, Tenor, Contralto và Soprano. Đây cũng chính là...