Tác phẩm

Brahms: Concerto violin

Tác giả: Johannes Brahms. Tác phẩm: Concerto violin giọng Rê trưởng, Op. 77 Thời gian sáng tác: Năm 1878. Brahms có chỉnh sửa lại đôi chỗ vào năm 1879. Công diễn lần đầu: Ngày 1/1/1879 với Joseph...

Liszt: Sonata piano

Tác giả: Franz Liszt. Tác phẩm: Sonata piano giọng Si thứ, S. 178 Thời gian sáng tác: 1853. Những ý tưởng đầu tiên xuất hiện từ năm 1849. Công diễn lần đầu: Hans von Bülow chơi ngày...

Beethoven: Sonata piano số 17

Tác giả: Ludwig van Beethoven. Tác phẩm: Sonata piano số 17 “Giông tố” giọng Rê thứ, Op. 31, No. 2 Thời gian sáng tác: Năm 1801-1802. Độ dài: Khoảng 23 phút. Tác phẩm có 3 chương: Chương I -...

Bartok: Concerto cho dàn nhạc

Tác giả: Béla Bartók. Tác phẩm: Concerto cho dàn nhạc, Sz. 116, BB 123 Thời gian sáng tác: Từ 15/8 đến 8/10/1843. Tháng 2/1945, Bartók có sửa lại một số chỗ, chủ yếu trong chương cuối. Công...

Schubert: Sonata piano số 20

Tác giả: Franz Schubert. Tác phẩm: Sonata piano số 20 giọng La trưởng, D. 959 Thời gian sáng tác: 1828. Độ dài: Khoảng 42 phút. Tác phẩm có 4 chương: Chương I - Allegro Chương II - Andantino Chương III -...

Wagner: Siegfried Idyll, WWV 103

Tác giả: Richard Wagner. Tác phẩm: Siegfried Idyll, WWV 103 Thời gian sáng tác: Năm 1869. Công diễn lần đầu: Tác phẩm được trình diễn lần đầu vào sáng ngày Giáng sinh năm 1870 tại Tribschen (ngày...

Strauss II: An der schönen, blauen Donau

Tác giả: Johann Strauss II. Tác phẩm: Bên dòng Danube xanh xinh đẹp, Op. 314 Thời gian sáng tác: Năm 1866. Công diễn lần đầu: 15/2/1867 tại Dianabadsaal, Vienna. Độ dài: Khoảng 9-11 phút. Thành phần dàn nhạc: 2...

Haydn: Giao hưởng số 45

Tác giả: Joseph Haydn. Tác phẩm: Giao hưởng số 45 giọng Pha thăng thứ “Từ biệt”, Hob. I:45 Thời gian sáng tác: Năm 1772. Độ dài: Khoảng 25 phút. Tác phẩm có 4 chương: Chương I - Allegro assai Chương...

Schumann: Tình yêu của thi sĩ

Tác giả: Robert Schumann. Tác phẩm: Tình yêu của thi sĩ, Op. 48 Thời gian sáng tác: Tháng 5/1840. Công diễn lần đầu: Tại St James's Hall, London ngày11/1/1895 với Harry Plunket Greene (baritone) và Leonard Borwick...

Beethoven: Concerto violin

Tác giả: Ludwig van Beethoven. Tác phẩm: Concerto violin giọng Rê trưởng, Op. 61 Thời gian sáng tác: Hoàn thành năm 1806. Công diễn lần đầu: Ngày 23/12/1806 tại Theater an der Wien, Vienna với Franz Clement...