Tác phẩm

Shostakovich: Tam tấu piano số 2

Thông tin chung Tác giả: Dmitri Shostakovich. Tác phẩm: Tam tấu piano số 2 giọng Mi thứ thứ, Op. 67 Thời gian sáng tác: Năm 1944. Công diễn lần đầu: Ngày 14/11/1944 tại Leningrad với Dmitri Tsyganov (violin),...

Liszt: Giao hưởng Faust

Thông tin chung Tác giả: Franz Liszt. Tác phẩm: Giao hưởng Faust, S. 124 Thời gian sáng tác: Khoảng tháng 8-10/1854 mặc dù những phác thảo đầu tiên có từ những năm 1840. Sau đó gần ba...

Beethoven: Egmont

Thông tin chung Tác giả: Ludwig van Beethoven. Tác phẩm: Egmont, Op. 84 Thời gian sáng tác: Trong khoảng thời gian tháng 10/1809-6/1810. Công diễn lần đầu: Ngày 15/6/1810 tại Burgtheater, Vienna. Độ dài: Khoảng 50 phút. Cấu trúc tác...

Rossini: L’italiana in Algeri

Thông tin chung Opera: L’italiana in Algeri Âm nhạc: Gioachino Rossini. Libretto: Angelo Anelli. Thời gian sáng tác: Năm 1813. Công diễn lần đầu: Ngày 22/3/1813 tại Teatro San Benedetto, Venice. Độ dài: Khoảng 2h10 phút. Nhân vật/Loại giọng: Isabella: Mezzo-soprano Lindoro: Tenor Taddeo:...

Saint-Saëns: Concerto cello số 1

Thông tin chung Tác giả: Camille Saint-Saëns. Tác phẩm: Concerto cello số 1 giọng La thứ, Op. 33 Thời gian sáng tác: Năm 1872. Công diễn lần đầu: Ngày 19/1/1873 tại nhạc viện Paris với Auguste Tolbecque chơi...

Schumann: Fantasie, Op. 17

Thông tin chung Tác giả: Robert Schumann. Tác phẩm: Fantasie, Op. 17 Thời gian sáng tác: Năm 1836. Được sửa đổi vào năm 1839. Độ dài: Khoảng 30-32 phút. Đề tặng: Schumann đề tặng tác phẩm cho Franz Liszt. Cấu...

Prokofiev: Giao hưởng số 5

Thông tin chung Tác giả: Sergei Prokofiev. Tác phẩm: Giao hưởng số 5 giọng Si giáng trưởng, Op. 100 Thời gian sáng tác: Năm 1944. Công diễn lần đầu: Ngày 13/1/1945 tại Phòng hoà nhạc lớn Nhạc viện...

Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune, L. 86

Thông tin chung Tác giả: Claude Debussy. Tác phẩm: Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86 Thời gian sáng tác: Năm 1894. Công diễn lần đầu: Ngày 22/12/1904 tại Paris dưới sự chỉ huy của Gustave Doret. Độ dài:...

Haydn: Giao hưởng số 94 “Surprise”

Thông tin chung Tác giả: Joseph Haydn. Tác phẩm: Giao hưởng số 94 giọng Son trưởng “Surprise”, H. 1/94 Thời gian sáng tác:Năm 1791. Công diễn lần đầu: Tại Hanover Square Rooms, London vào ngày 23/3/1792 với tác...

Donizetti: Lucrezia Borgia

Thông tin chung Opera: Lucrezia Borgia Âm nhạc: Gaetano Donizetti. Libretto: Felice Romani, dựa trên vở kịch cùng tên của Victor Hugo. Thời gian sáng tác: Năm 1833. Công diễn lần đầu: Ngày 26/12/1833 tại La Scala. Độ dài: Khoảng...