Tác phẩm

Sibelius: Finlandia

Tác giả: Jean Sibelius. Tác phẩm: Finlandia, Op. 26 Thời gian sáng tác: Năm 1889. Tác giả có sửa đổi vào năm 1900. Công diễn lần đầu: Finlandia lần đầu công diễn với tư cách một tác...

Schumann: Kinderszenen

Tác giả: Robert Schumann. Tác phẩm: Kinderszenen, Op. 15 Thời gian sáng tác: Năm 1838. Độ dài: Khoảng 20 phút. Cấu trúc tác phẩm: Tác phẩm gồm 13 tiểu phẩm: 1 - Von fremden Landern und Menschen (Vùng đất và...

Bruckner: Giao hưởng số 9

Tác giả: Anton Bruckner. Tác phẩm: Giao hưởng số 9 giọng Rê thứ, WAB. 109 Thời gian sáng tác: Nhà soạn nhạc chỉ hoàn thành 3 chương đầu của tác phẩm khi ông qua đời vào...

Dvorak: Concerto cello giọng Si thứ

Tác giả: Antonín Dvořák. Tác phẩm: Concerto cello giọng Si thứ, Op. 104, B. 191 Thời gian sáng tác: Trong khoảng thời gian từ 8/11/1894 đến tháng 9/2/1895 tại New York. Sau khi trở về Czech,...

Berlioz: Tội đày địa ngục của Faust

Tác giả: Hector Berlioz. Tác phẩm: La damnation de Faust, Op. 24 Libretto: Chính Berlioz viết với sự bổ sung từ Almire Gandonnière, được dựa trên tác phẩm Faust của Johann Wolfgang von Goethe. Thời gian sáng...

Brahms: Sonata cello số 1

Tác giả: Johannes Brahms. Tác phẩm: Sonata cello số 1 giọng Mi thứ, Op. 38 Thời gian sáng tác: Năm 1862-1865. Độ dài: Khoảng 24 phút. Đề tặng: Brahms đã tặng tác phẩm cho Josef Gänsbacher (1829-1911), một...

Mozart: Concerto violin số 5

Tác giả: Wolfgang Amadeus Mozart. Tác phẩm: Concerto violin số 5 giọng La trưởng “Thổ Nhĩ Kỳ”, K. 219 Thời gian sáng tác: Trong năm 1775. Độ dài: Khoảng 30 phút. Tác phẩm có 3 chương: Chương I -...

Lehar: Bà quả phụ vui vẻ

Operetta: Die lustige witwe (Bà quả phụ vui vẻ) Âm nhạc: Franz Lehár. Libretto: Viktor Léon và Leo Stein, dựa theo vở hài kịch L'attaché d'ambassade của Henri Meilhac được sáng tác năm 1861. Thời gian sáng...

Debussy: Tứ tấu đàn dây

Tác giả: Claude Debussy. Tác phẩm: Tứ tấu đàn dây giọng Son thứ, Op. 10, L. 91 Thời gian sáng tác: Năm 1893. Công diễn lần đầu: Ysaÿe Quartet chơi tại Paris vào ngày 29/12/1893. Độ dài: Khoảng...

Beethoven: Sonata piano số 29 “Hammerklavier”

Tác giả: Ludwig van Beethoven. Tác phẩm: Sonata piano số 29 “Hammerklavier” giọng Si giáng trưởng, Op. 106 Thời gian sáng tác: Năm 1817-1818. Công diễn lần đầu: Franz Liszt chơi tại Salle Erard, Paris vào năm...