fbpx

Tác phẩm

Shostakovich: Concerto cello số 1

Thông tin chung Tác giả: Dmitri Shostakovich. Tác phẩm: Concerto cello số 1 giọng Mi giáng trưởng, Op. 107 Thời gian sáng tác:Năm 1959. Công diễn lần đầu: Ngày 4/10/1959 tại Phòng hoà nhạc lớn, Nhạc viện Leningrad...

Franck: Giao hưởng giọng Rê thứ

Thông tin chung Tác giả: César Franck. Tác phẩm: Giao hưởng giọng Rê thứ Thời gian sáng tác:Từ mùa hè năm 1887 và hoàn thành vào ngày 22/8/1888. Công diễn lần đầu: Ngày 17/2/1889 tại Nhạc viện Paris...

Ponchielli: La Gioconda

Thông tin chung Âm nhạc: Amilcare Ponchielli. Libretto: Arrigo Boito. Được dựa trên vở kịch Angelo, tyran de Padoue (Angelo, bạo chúa xứ Padua) của Victor Hugo sáng tác năm 1835. Thời gian sáng tác: Năm 1875....

Schubert: Giao hưởng số 5

Thông tin chung Tác giả: Franz Schubert. Tác phẩm: Giao hưởng số 5 giọng Si giáng trưởng, D. 486 Thời gian sáng tác:Tháng 9-10/1816. Độ dài: Khoảng 30 phút. Tác phẩm có 4 chương: Chương I - Allegro (Si giáng...

Ravel: Concerto piano cho tay trái

Thông tin chung Tác giả: Maurice Ravel. Tác phẩm: Concerto piano cho tay trái, giọng Rê trưởng Thời gian sáng tác: Cuối năm 1929 cho đến mùa thu năm 1930. Công diễn lần đầu: Ngày 5/1/1932 với Paul...

Bartok: Sonata cho 2 piano và bộ gõ

Thông tin chung Tác giả: Béla Bartók. Tác phẩm: Sonata cho 2 piano và bộ gõ, Sz. 110, BB 115 Thời gian sáng tác: Năm 1937. Công diễn lần đầu: Ngày 16/1/1938 tại Basel, Thuỵ Sĩ với Bartók...

Weber: Concerto clarinet số 1

Thông tin chung Tác giả: Carl Maria von Weber. Tác phẩm: Concerto clarinet số 1 giọng Pha thứ, Op. 73 (J. 114) Thời gian sáng tác: Tháng 4-5/1811. Công diễn lần đầu: Tại Munich vào ngày 13/6/1811 với...

Lalo: Symphonie Espagnole

Thông tin chung Tác giả: Édouard Lalo. Tác phẩm: Symphonie Espagnole giọng Rê thứ, Op. 21 Thời gian sáng tác: Năm 1874. Công diễn lần đầu: Ngày 7/2/1875 tại Châtelet, Paris với Pablo de Sarasate biểu diễn violin...

Cilea: Adriana Lecouvreur

Thông tin chung Âm nhạc: Francesco Cilea. Libretto: Arturo Colautti, dựa theo vở kịch cùng tên của Eugène Scribe và Ernest Legouvé. Thời gian sáng tác: Năm 1902. Công diễn lần đầu: Ngày 9/11/1902 tại Teatro Lirico, Milan...

Schumann: Kreisleriana

Thông tin chung Tác giả: Robert Schumann. Tác phẩm: Kreisleriana, Op. 16 Thời gian sáng tác: Tháng 4/1838. Một phiên bản được sửa chữa xuất hiện năm 1850. Độ dài: Khoảng 30-35 phút. Đề tặng: Schumann đề tặng tác...