Nếu bạn tới một cửa hàng nhạc cụ tại Tây Ban Nha và hỏi mua đàn vi-ô-lông, rất có thể người bán hàng sẽ đưa ra cho bạn xem các cây đàn công-tra-bát to kềnh. Bởi vì tên của đàn công-tra-bát trong tiếng Tây Ban Nha là violon. Chiếc kèn thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng có hình dáng tựa chiếc điếu cầy có tên là pha-gốt (nếu đọc theo tiếng Đức) hoặc là bát-xông (nếu đọc theo tiếng Pháp). Chiếc kèn thuộc bộ đồng mà hình dáng thân kèn tựa như một bộ lòng được gọi không chính thức là “kèn co Pháp”. Năm 1971, Hiệp hội kèn co quốc tế ( International Horn Society) đã khuyến cáo sử dụng thuật ngữ “kèn co” (Horn) để chỉ nhạc cụ này. Tuy nhiên cái tên “kèn co Pháp” vẫn thường xuyên được sử dụng để cho dễ phân biệt với một nhạc cụ khác có tên “kèn co Anh”. Trong họ kèn ô-boa có các kèn: ô-boa, ô-boa trữ tình; ô-boa an-tô (kèn co Anh).
CÁC NHẠC CỤ ĐƯỢC BIÊN CHẾ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG:
 Phiên âm Việt
 Tên tiếng Anh
 Tên tiếng Pháp
 Tên tiếng Đức
 Tên tiếng Ý
 Tên tiếng TBN
Nhạc cụ bộ dây
Vi-ô-lông / Vĩ cầm
Violin
Violon
Violine / Geige
Violino
Violín
Vi-ô-la
Viola
Alto
Bratsche / Altgeige
Viola
Viola
Xen-lô /
Vi-ô-lông-xen
Cello
Violoncelle
Violoncell
Cello / Violoncello
Violoncello / Violonchelo
Công-tra-bát
Contrabasse /
Double bass
Contrebasse
Kontrabass
Contrabasso
Violon
Nhạc cụ bộ gỗ
Phờ-luýt
Flute
Flote
Flote
Flauto
Flauta
Ô-boa
Oboe
Hautbois
Oboe / Hoboe
Oboe
Oboe
Cla-ri-nét
Clarinet
Clarinette
Klarinette
Clarinetto
Clarinete
Bát-xông / Pha-gốt
Bassoon
Basson
Fagott
Fagotto
Fagot
Nhạc cụ bộ đồng
Kèn co / Kèn co Pháp
Horn
Cor
Ventilhorn
Corno
Trompa
Kèn trôm-pét
Trumpet
Trompette
Trompete
Tromba
Trompeta
Kèn trôm-bôn
Trombone
Trombone
Posaune
Trombone
Trombãn
Kèn tu-ba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Nhạc cụ bộ gõ
Nhạc cụ gõ có mặt da căng
Trống định âm
Timpani / Kettledrum
Timbale / Timbales
Pauke / Pauken / Kesselpauke / Kesseltrommel
Timpano / Timpani / Timballo / Timballi / Tympani
Timbal / Timbals / Atabal
Trống lục lạc
Tambourine
Tambourin
Tambourin
Tamburello
Pandereta
Trống trầm / trống lớn
Bass drum / Cassa
Grosse Caisse
Grosse trommel
Gran cassa
Bombo
Trống nhỏ
Snare drum
Caisse claire /
Tambour militaire
Kleine trommel
Tamburo militare
Tambor milita
Nhạc cụ gõ bằng gỗ
Ca-xta-nhét
Castanets
Castagnettes
Kastaghetten
Castagnetti
Castañuelas
Xy-lô-phôn/ Đàn phiến gỗ
Xylophone
Xylophone
Xylophon
Xilofono
Xilófono
Ma-rim-ba / Xy-lô-rim-ba
Marimba
Marimba / Xylorimba
Marimba
Marimba
Marimba
 Nhạc cụ gõ bằng kim loại
Kẻng tam giác
Triangle
Triangle
Dreieck
Triangolo
Triángulo
Xanh-ban / Chũm chọe
Cymbal
Cymbale
Becken
Piatti / Cinelli / Cimbali
Cimbalos
Cồng / Tam tam
Gong / Tam-tam
Gong symphonique
Đàn chuông phiến
Glockenspiel
Jeu de timbres
Clochelle
Campanella
Đàn chuông ống
Chimes /
Tubular bells
Jeu de cloches /
Carilon a cloches
Glocke-glockemspiel
Campano
Vi-bra-phôn
Vibraphone / Vibraharp
Vibraphone / Vibraharp
Vibraphon
Vibrafono
Vibráfono / Vibraharp
Xê-le-xta
Celesta
Celesta
Celesta
Celesta
Celesta
CÁC NHẠC CỤ KHÁC:
 Phiên âm Việt
 Tên tiếng Anh
 Tên tiếng Pháp
 Tên tiếng Đức
 Tên tiếng Ý
 Tên tiếng TBN
Đàn phím gõ
Pi-a-nô / Dương cầm
Piano
Piano
Klavier
Pianoforte
Piano
Đàn cờ-la-vơ-xanh
Harpsichord
Clavecin / Clavessin
Cembalo / Kielflugel / Clavicimbel
Clavicembalo / Cembalo / Cimbalo
Clavicémbalo / Clavecín
Đàn cờ-la-vi-cô
Clavichord
Clavicorde
Klavichord
Clavicordo
Clavicordio
Đàn oóc-gan / Đàn ống nhà thờ
Organ
Organe
Orgel
Organo
Órgano
Đàn dây gảy
Ghi-ta cổ điển
Classical Guitar
Guitare Classique
Klassische Gitarre
Chitarra Classica
Guitarra Clásica
Đàn luýt
Lute
Luth
Laute
Liuto
Laúd
Đàn măng-đô-lin
Mandolin
Mandoline
Mandoline
Mandolino
Mandolina
Đàn hác-pơ / Hạc cầm
Harp
Harpe
Harfe
Arpa
Arpa
Kèn hơi
Pích-cô-lô
Piccolo
Petite Flute / Flute piccolo
Klein Flote / Pikkoloflote / Pickelflote / Oktavflote
Ottavino / Flauto Piccolo
Flautín / Ottavino
Phờ-luýt an-tô
Flute-alto
Flute grave
Alt Flote
Flauto contralto
Ô-boa an-tô / kèn co Anh
English horn
Cor Anglais
Englisch Horn
Corno Inglese
Corno inglés / Cuerno inglés
Ô-boa trữ tình
Oboe d’amore
Oboe d’amour
Oboe d’amore
Kèn Xắc-xô-phôn
Saxophone
Saxophone
Saxophon
Sassofono
Saxófono
Ống tiêu
Recorder
Flute à bec / Flute douce
Beckflote / Blockflote / Schnabelflote
Flauto dolce / Flauto diritto / Flauto a becco
Flauta de pico / Flauta recta
Nguyễn Hồ Hồng Hạnh (nhaccodien.info) tổng hợp