Về cơ bản giọng hát chia làm 4 giọng chính: Bass, Tenor, Contralto và Soprano. Đây cũng chính là 4 bè của một dàn hợp xướng. Tuy nhiên về sau trong opera do nhu cầu đa dạng hoá các nhân vật với nhiều tính cách khác nhau nên trong opera giọng hát được phân chia một cách cụ thể hơn, gồm có 6 giọng: Bass, Baritone, Tenor, Contralto, Mezzo-soprano và Soprano. Trong mỗi loại giọng lại chia ra làm nhiều loại tuy theo âm sắc và âm vực.
 Loại giọng
 Âm vực
 Phân loại giọng bổ sung (Từ nhẹ đến nặng)
Soprano (Nữ cao)

sopranovoiceranget

Coloratura (Nữ cao màu sắc)
Lyric Soprano (Nữ cao trữ tình)
Lirico Spinto (Nữ cao trữ tình kịch tính)
Dramatic Soprano (Nữ cao kịch tính)
Wagnerian soprano (Nữ cao siêu kịch tính)
Mezzo Soprano (Nữ trung)
mezzosopranovoiceranget
Coloratura mezzo-soprano (Nữ trung màu sắc)
Dramatic mezzo-soprano (Nữ trung kịch tính)
Castrato (Nam hoạn)
castratovoiceranget
Alto  hay Contralto (Nữ trầm)
contraltovoiceranget
Countertenor (Phản nam cao)
countertenorvoiceranget
Tenor (Nam cao)
tenorvocalranget
Tenore Di Forza
Tenore Robusto
Heldentenor (Nam cao siêu kịch tính)
Baritone (Nam trung)

baritonevoiceranget

Bass (Nam trầm)

bassvoiceranget

Basso Cantante (Nam trầm trữ tình)
Basso Profundo (Nam trầm đại)
nhaccodien.info biên soạn theo Virginia Tech Multimedia Music Dictionary

Bình luận Facebook