Chưa phân loại

Cuộc đời và sự nghiệp của Maria Callas

“Cô gái này là một phép màu.” – Elisabeth Schwarzkopf   Chúng ta có thể nói gì về Maria Callas? Giọng soprano này đã khuynh đảo thế giới opera chỉ trong hơn hai thập niên nhưng...

Scriabin: The Poem of Ecstasy

Thông tin chung Tác giả: Alexander Scriabin. Tác phẩm: The Poem of Ecstasy, Op. 54 Thời gian sáng tác: Từ tháng 6/1905 đến 1907. Công diễn lần đầu: Ngày 10/12/1908 tại New York với Modest Altschuler chỉ huy...

JOCHUM, EUGEN (1902-1987)

“Tôi xem tài năng âm nhạc của mình như một món quà ở trên trời cao. Tôi muốn tự nó không bao giờ trở thành sự kết thúc và tôi tin rằng nhiệm vụ...

Precisely what is Uberhorny?

Uberhorny may be a hookup site that offers a whole lot of kink-related features to its associates. uberhorny It really is free to join and generate a profile,...

For what reason Get a Oriental Wife?

Getting a Oriental wife is not easy, but it surely can be well worth the effort worth. It’s essential to understand what the method entails, nevertheless , so that you...

Absolutely adore in Other Ethnicities

We often visualize love as a universal people concept, although that’s not necessarily the case. In fact , different ethnicities have very distinct ideas of love and expression of it....

How you can Know If the Girl is normally Interested in You Through Text

One of the biggest struggles of being a guy or daughter in a relationship is understanding whether the person you like enjoys you once again. bravo date review The good thing...

Manifesting Love — Signs You Are in Love

Manifesting appreciate can seem like an impossible activity, especially if you have been harm in the past and have absolutely doubts regarding associated with finding true love....

Hồi ký Berlioz: Lời người biên tập (Nguyễn Ngọc Chi)

  Hector Berlioz, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và nhà phê bình âm nhạc người Pháp sinh ra ở La Côte-Saint-André (Isère) năm 1803 và qua đời ở Paris năm 1869. Ông là một biểu...