Nhạc Cụ - Giọng Hát

CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TRONG THANH NHẠC CỔ ĐIỂN

Về cơ bản giọng hát chia làm 4 giọng chính: Bass, Tenor, Contralto và Soprano. Đây cũng chính là 4 bè của một dàn...

DOUBLE BASS

Anh: Contrabasse/Double bass; Pháp: Contrebasse; Đức: Kontrabass; Ý: Contrabasso; TBN: Violon; phiên âm tiếng Việt: Công-tra-bát Mặc dù không được công nhận phổ biến, đàn contrabass được xem là phiên bản...

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Conductor (nhạc trưởng) Nhạc trưởng trong dàn nhạc có thể so sánh với người giáo viên trong một lớp học. Nhạc trưởng làm...

CELLO

Anh: Cello; Pháp: Violoncelle; Đức: Violoncell; Ý: Cello / Violoncello; TBN: Violoncello / Violonchelo; phiên âm tiếng Việt: Xen-lô / Vi-ô-lông-xen Violoncello (cũng gọi là Cello) là một nhạc cụ thuộc...

PIANO

Anh: Piano; Pháp: Piano; Đức: Klavier; Ý: Pianoforte; TBN: Piano; phiên âm tiếng Việt: Pi-a-nô / Dương cầm I. Sơ lược về đàn piano  Piano là tên một nhạc cụ thuộc loại...

VIOLA

Anh: Viola; Pháp: Alto; Đức: Bratsche / Altgeige; Ý: Viola; TBN: Viola; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-la Viola là một nhạc cụ dây dùng vĩ kéo. Nó đảm nhiệm giọng trung...

VIOLIN

Anh: Violin; Pháp: Violon; Đức: Violine / Geige; Ý: Violino; TBN: Violín; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-lông / Vĩ cầm Cấu tạo    Thân Hộp đàn violin hầu như được làm toàn bộ bằng...