Bernstein thảo luận về các phương pháp chuyển đổi hoặc xử lý khác nhau đối với các tác phẩm của Bach. Sau phần biểu diễn đàn organ tác phẩm Little Fugue, nhạc trưởng khách mời Leopold Stokowski sẽ tự mình chuyển soạn lại bản fugue cho dàn nhạc giao hưởng. Các cách chuyển thể khác bao gồm Foss ‘Phorion và một phiên bản của Brandenburg Concerto số 5 do New York Rock and Roll Ensemble biểu diễn.