“Câu hỏi chưa lời đáp” là một loạt bài giảng do Leonard Bernstein đưa ra vào mùa thu năm 1973. Chuỗi sáu bài giảng này là một phần trong công việc của Bernstein với tư cách là Giáo sư Thi ca (Professor of Poetry) Charles Eliot Norton trong năm học 1972/73 tại Đại học Harvard, và do đó thường được gọi là Bài giảng Norton. Các bài giảng đều được ghi lại trên video và in thành sách có tựa đề “Câu hỏi chưa lời đáp: Sáu cuộc nói chuyện tại Harvard”.

Bài giảng 5 tiếp tục từ đầu thế kỷ XX với một cuộc khủng hoảng đang đến gần trong âm nhạc phương Tây. Như những bài giảng trước đã lần theo sự tăng dần và quá mức của sự mơ hồ, Bernstein bây giờ chỉ định một điểm trong lịch sử mà sự mơ hồ đã đi quá xa. Âm nhạc mười hai âm nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng, nhưng Bernstein coi loại ngôn ngữ này mơ hồ đến mức phá hủy sự cân bằng quan trọng giữa sự rõ ràng và sự mơ hồ.

Ông phản đối sự ưu tiên ngày càng tăng của các nhà soạn nhạc cho âm nhạc mười hai âm, bởi dù ở bản chất của nó nó từ chối điệu tính, nhưng mười hai âm vẫn không thể phủ nhận được liên kết với hệ thống điệu tính. Mối liên kết với điệu tính không cố ý nàycó thể được giải thích bằng chuỗi điều hoà và âm vị học âm nhạc